Dokumentacja podatkowa

dokumentacja-podatkowa

Sporządzamy dokumentację podatkową cen transferowych.

Firmom dokonującym transakcji z podmiotami powiązanymi oferujemy kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym oraz przygotowanie dokumentacji cen transferowych wskazanej w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oferujemy w szczególności:

audyt podatkowy cen transferowych,
opracowanie polityki cen transferowych,
doradztwo w zakresie cen transferowych,
określenie strategii obrony przed oszacowaniem dochodu.

Dokumentację cen transferowych należy przedstawić w terminie 7 dni od dnia jej zażądania przez organy podatkowe (termin ten nie może być wydłużony), a w tak krótkim terminie nie jest możliwe w większości przypadków przygotowanie od podstaw prawidłowej dokumentacji podatkowej.

W przypadku braku dokumentacji podatkowej cen transferowych, obowiązujące przepisy przewidują natomiast dotkliwe sankcje zarówno wobec firm jak również członków ich Zarządów.

Dokumentacja podatkowa spełnia funkcję gwarancyjną, tzn., że podmioty powiązane spełniają warunki transakcji rynkowej.

Rozszerzony katalog podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (tj. spółki jawne, spółki komandytowe i spółki partnerskie), co oznacza, że od dnia 1 stycznia 2015 r. transakcje z tymi spółkami są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.