Usługi kadrowo-płacowe

W ramach usług kadrowych zajmujemy się:

  • prowadzeniem pełnej dokumentacji kadrowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymogami klienta,
  • przygotowywaniem sprawozdań statystycznych,
  • monitorowaniem terminów związanych z zatrudnieniem,
  • wystawianiem zaświadczeń o wysokości zarobków.

W ramach usług płacowych oferujemy:

Inwestycja w bezpieczny rozwój: audyt podatkowy – Legionowo

Audyt podatkowy – zakres

W ramach przeprowadzanego audytu podatkowego wykonujemy:

  • analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa,
  • diagnozę stanu rozliczeń podatkowych,
  • wskazanie operacji charakteryzujących się ryzykiem,
  • wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe.

Ponadto diagnozujemy procesy obejmujące tradycyjną księgowość i sprawozdawczość:

Audyt finansowy, audyt podatkowy – Legionowo i okolice

Oferujemy:

audyt podatkowy

Przeprowadzając audyt podatkowy sprawdzamy prawidłowość rozliczeń zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa i wskazujemy obszary działalności obarczone wysokim ryzykiem podatkowym. Dzięki temu kompleksowego badaniu, jesteśmy w stanie całkowicie zdiagnozować i usunąć nieprawidłowości, bądź im zapobiec. Audyt podatkowy może obejmować m.in. podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, a także opłaty lokalne. .

System EMS

System EMS

Pomagamy w rejestracji działalności w CEIDG i KRS oraz zgłoszeniu do ZUS.

Rejestrujemy przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne i komandytowe w trybie S24, w systemie teleinformatycznym eMS.

Tryb taki zwalnia wspólników z obowiązku zawierania jej przed notariuszem. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego w internecie, a następnie opatrzenie go podpisem elektronicznym.

Wniosek o rejestrację spółki złożony przez internet podlega opłacie, którą należy uiścić w trakcie składania wniosku.