Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny to dokument generowany przez niektóre systemy do prowadzenia księgowości on-line. Ponieważ przedsiębiorcy są zobligowani do udostępnienia informacji o odprowadzanych podatkach, muszą go generować w celu ułatwienia prowadzenia kontroli. Pliki JPK umożliwiają sprawdzenie poprawności rozliczeń VAT, kwot wymienianych wraz z kontrahentami przedsiębiorcy oraz prawo do odliczenia ulg, poprzez kontrolę statusu podmiotów. W formie JPK można przesyłać:

  • JPK_KR – zawierający księgi rachunkowe przedsiębiorcy,
  • JPK_WB – czyli wyciąg bankowy,
  • JPK_MAG – odwołujący się do stanów magazynowych,
  • JPK_V7 – czyli ewidencję zakupów i sprzedaży VAT,
  • JPK_FA – faktury VAT,
  • JPK_PKPIR – czyli księga przychodów i rozchodów,
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Przesłany Jednolity Plik Kontrolny zawierający wyżej wymienione struktury musi być odpowiednio oznaczony i podpisany, co umożliwia kontrolę plików znajdujących się w systemie przez oprogramowanie.

Do czego służy JPK?

JPK ma szczególne znaczenie w sytuacjach, w których oprócz samego przedsiębiorcy dokonuje się również kontroli jego kontrahentów, czyli tzw. kontroli krzyżowych. Obecnie składać go musi każdy, niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa. Jeśli podatnik nie przedstawia JPK, do którego złożenia jest zobligowany, podlega karze finansowej. Biuro rachunkowe ADF Lidmar jest w posiadaniu programów, które umożliwiają łatwe wygenerowanie oraz szybkie złożenie Jednolitych Plików Kontrolnych. Przeważnie zajmujemy się wówczas również księgowością Klientów czy prowadzeniem działów kadr-płac.

Zachęcamy do podejmowania współpracy z biurem ADF Lidmar w celu złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dzięki nam wszystko będzie złożone poprawnie, a przedsiębiorca nie musi martwić się pomyłkami w dokumentach.