Pełna księgowość

Pełna księgowość

W polskim prawie podatkowym funkcjonują dwa rodzaje księgowości – uproszczona oraz pełna księgowość. Wśród przykładowych form prowadzenia księgowości uproszczonej wymienia się kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy księgę przychodów i rozchodów. Na taki rodzaj prowadzenia księgowości można zdecydować się tylko w określonych sytuacjach.

Do prowadzenia księgowości pełnej zobowiązane są spółki z o.o, akcyjne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Pozostałe firmy ten obowiązek dotyczy dopiero po przekroczeniu określonego progu przychodów przeliczonego z progu podawanego w euro na złotówki. W skład pełnej księgowości wchodzą między innymi prowadzenie ksiąg głównych i pomocniczych, zestawienia obrotów czy wykazu pasywów i aktywów.

Dlaczego prowadzenie księgowości pełnej warto powierzyć ADF Lidmar?

O ile część przedsiębiorstw decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości uproszczonej, w przypadku księgowości pełnej jest to bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Wyspecjalizowani pracownicy księgowości potrafią w pełni dostosować się do wciąż zmieniających się przepisów prawa podatkowego, a także wiedzą, co robić w sytuacjach trudnych. Podjęcie współpracy z biurem rachunkowym w zakresie prowadzenia księgowości pokrywa także koszty zaawansowanych oprogramowań do rozliczania przychodów firmy.

Umożliwiają one dostęp do wszystkich ważnych z perspektywy Klienta danych, a także optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracownicy księgowi reprezentują Klientów także przed instytucjami zewnętrznymi takimi jak GUS, US, ZUS czy NBP. Zaletą współpracy z ADF Lidmar jest również dostęp do aplikacji służącej prowadzeniu księgowości w chmurze.

Zachęcamy do podejmowania współpracy w zakresie księgowości z biurem ADF Lidmar oraz do zadawania dodatkowych pytań w razie chęci uzyskania większej ilości informacji.