Księgowość w chmurze: UNISONO Flow

Księgowość w chmurze to nowy wymiar księgowości oferowanej przez nasze biuro rachunkowe. Dzięki systemowi UNISONO Flow, dokumenty papierowe otrzymują elektroniczny zapis.

System UNISONO Flow wspiera nowoczesną księgowość

Księgowość w chmurze obejmuje system UNISONO Flow – system innowacyjnej technologii automatycznego pozyskiwania i przetwarzania danych z faktur.

System UNISONO Flow:

  • pozwala na skanowanie dokumentów
  • umożliwia inteligentne rozpoznawanie (OCR)
  • stanowi elektroniczne archiwum
  • jest elektroniczną kancelarią.

UNISONO Flow to innowacyjna usługa umożliwiająca zamianę papierowych faktur na dane elektroniczne oraz ich automatyczne wczytanie do systemu księgowego.

Mobilna księgowość: UNISONO Flow – korzyści

Wdrożenie inteligentnego systemu UNISONO Flow – w ramach mobilnej księgowości – to szereg korzyści:

  • optymalizacja procesu obsługi faktur
  • przetwarzanie dużej ilości dokumentów
  • bezpieczna archiwizacja danych i obrazów faktur
  • digitalizacja dokumentów i ich spójna obsługa w zintegrowanym systemie.

UNISONO Flow jest portalem, do którego faktury mogą przesyłać także klienci. Szybka i precyzyjna dystrybucja danych pozwalająca na lepsze efekty pracy, lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału.

W ramach kompleksowego rozwiązania UNISONO Flow dostępna jest także inteligentna kancelaria elektroniczna oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Zaimplementowany system skanowania dokumentów i automatycznego rozpoznawania danych z faktur obniża koszty, usprawnia organizację pracy, obieg dokumentów i jest nowym standardem współpracy.