Sporządzanie biznesplanu krok po kroku

Sporządzanie biznesplanu krok po kroku

biznes plan

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą dąży do rozwoju swego biznesu. Przygotowanie ekspansji musi jednak być starannie zaplanowane, w przeciwnym razie odniesienie sukcesu stoi pod znakiem zapytania. Jednym z niezawodnych sposobów na przygotowanie właściwej strategii działania jest sporządzenie biznesplanu, który okaże się przydatny zarówno jako program funkcjonowania firmy, jak i element pomocny przy szukaniu zewnętrznego finansowania np. ubieganiu się o kredyt bankowy. Przekonajmy się, jakie elementy muszą się znaleźć w biznesplanie i co wiąże się z jego opracowaniem.

Co musi zawierać biznesplan?

Biznesplan jest tworzony w celu przygotowania strategii osiągnięcia założonych celów biznesowych np. wprowadzenia na rynek nowego produktu czy poszerzenia obszaru, który jest obsługiwany przez firmę. Muszą się w nim znaleźć najważniejsze dane na temat firmy i jej zasobów, a także planowanego przedsięwzięcia. Tradycyjnie w biznesplanie zawiera się cel, dla którego jest on opracowywany, określa środki, które będą potrzebne do jego realizacji, zarówno jeśli chodzi o kwestie dotyczące potrzebnych pieniędzy, jak i technologii, wyposażenia lub pracowników. Konieczny będzie także opis istniejących lub planowanych produktów i usług, a także rynku, na jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo. Ważnym elementem będą także kompetencje kadry zarządzającej. Żaden biznesplan nie obejdzie się bez danych finansowych. W przypadku dokumentów tworzonych na potrzeby banku lub inwestora wymagana jest zwykle bardziej sformalizowana forma.

Jakie elementy biznesplanu są szczególnie ważne?

Najważniejszą częścią biznesplanu jest staranne przeprowadzenie potrzebnych analiz oraz opieranie się na rzetelnych i sprawdzonych danych. Jednym z najbardziej istotnych elementów jest szczegółowa analiza otoczenia, w jakim działa firma oraz wszystkich najważniejszych podmiotów działających na rynku od klientów przez dostawców aż po istniejącą lub spodziewaną konkurencję. Konieczne będzie także dokładne przedstawienie potencjału firmy. Jednym z niezawodnych narzędzi ułatwiających opracowanie potrzebnych danych jest narzędzie w postaci analizy SWOT, opisującej mocne (Strengths) i słabe (Weeknesses) strony firmy, a także związane z tym szanse (0pportunities) oraz zagrożenia (Threats).