Certyfikaty

 Świadectwa

Lidmar
Lidmar
Lidmar
Lidmar

 WYRÓŻNIENIA

Wyszczególnienie Krótki opis Rok przyznania
Wzorcowa Kancelaria Wyróżnienie przyznany przez Fundację na Rzecz Wspierania Doradztwa Podatkowego 2006
Mecenas Edukacji Prawniczej Wyróżnienie przyznane przez Elsa Poland za wspieranie edukacji prawniczej 2007
Wzorcowa Kancelaria Wyróżnienie przyznane przez Fundacje na Rzecz Wspierania Doradztwa Podatkowego 2009


 KWALIFIKACJE

Posiadamy wysokie kwalifikacje do prowadzenia ksiąg rachunkowych i badania sprawozdań finansowych. 

Wyszczególnienie Krótki opis Rok przyznania
Lidia Jankowska – Świadectwo kwalifikacyjne
Nr 535/96
Potwierdzenie kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 1996
Lidia Jankowska – Wpis na listę doradców podatkowych
Nr 01411
Uzyskanie uprawnień z ustawy o doradztwie podatkowym oraz przyjęcie obowiązków z niej wynikających 1997
Lidia Jankowska – Wpis do rejestru biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta Nr 9323 Uzyskanie uprawnień wynikających z ustawy o biegłych rewidentach oraz przyjęcie obowiązków z niej wynikających 2000
Marcin Jankowski – Świadectwo kwalifikacyjne
Nr 17382/2007
Potwierdzenie kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2007
Anna Jankowska-Romaniuk  – Wpis do rejestru biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta Nr 12540  Uzyskanie uprawnień wynikających z ustawy o biegłych rewidentach oraz przyjęcie obowiązków z niej wynikających 2012
Małgorzata Grzesiak /Błaszczęć/- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 16252/2006 Potwierdzenie kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2006
Karolina Aleksandrowicz-Sygut – Świadectwo kwalifikacyjne Nr 27180/2008 Potwierdzenie kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2008
Agata Wioletta Kamińska – Świadectwo kwalifikacyjne
Nr 31215/2008
Potwierdzenie kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2008
Agnieszka Jurkowska – Świadectwo kwalifikacyjne
Nr 36584/2010
Potwierdzenie kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2010
Joanna Iwona Famulska nr 1913/GK/2011 Certyfikat głównrgo księgowego 2011
Ewelina Bożym-Banasiak – Świadectwo kwalifikacyjne
Nr 54404/2012
Potwierdzenie kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2012
Marta Anna Dąbrowska - Świadectwo kwalifikacyjne
Nr 54405/2012
Potwierdzenie kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2012