Mirosław Staruch

Mirosław Staruch

Współpraca z firmą ADF Lidmar przebiega płynnie i bez zakłuceń, w przyjaznej atmosferze.

Prezes Zarządu Radomsko-INVEST S.A.
lidmar avatar