Zmiany w JPK w 2019 roku

Zmiany w JPK w 2019 roku

spotkanie-jpk

spotkanie-jpk

Rozliczenia podatkowe z fiskusem wymagają rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz udostępniania informacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od pewnego czasu wśród obowiązków spoczywających na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą jest także comiesięczne składanie specjalnych raportów w formie elektronicznej. Firmy muszą przesyłać za pośrednictwem internetu tzw. plik JPK. Zawiera on wszystkie dane o przeprowadzonych przez dany podmiot transakcjach, m.in. o wystawionych i otrzymanych fakturach VAT. Sprawdźmy, czym jest plik JPK, kto musi go wysyłać i jakie zmiany mogą być w nim wprowadzone w 2019 roku.

 

Czym jest plik JPK

Plik JPK jest najczęściej generowany przez stosowane do prowadzenia księgowości oprogramowanie komputerowe. Jego struktura zawiera wszystkie informacje, które pozwalają służbom skarbowym na zweryfikowanie rzetelności rozliczeń podatkowych firmy w zakresie odprowadzania należnego podatku VAT. Plik jest przesyłany na serwery ministerstwa finansów, a wysyłający go podmiot otrzymuje specjalny cyfrowy certyfikat potwierdzający jego dostarczenie. To ważne, ponieważ za niezłożenie JPK w terminie grożą sankcje.

 

Kto musi wysyłać plik JPK

Do wysyłania pliku JPK są zobowiązane te podmioty gospodarcze, które są aktywnymi podatnikami VAT. Nie ma przy tym znaczenie ani ich forma prawna, ani zakres prowadzonej działalności. Pliku JPK nie muszą jedynie wysyłać ci przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług.

 

Jakie zmiany w 2019 roku?

Ministerstwo finansów planuje wprowadzenie do struktury pliku JPK nowej części obejmującej dane związane z comiesięcznym rozliczeniem podatku VAT. Do tej pory firmy poza obowiązkiem wysyłania JPK musiały również składać w formie elektronicznej deklarację rozliczeniową, odpowiednio do swej sytuacji VAT-7, w przypadku rozliczania podatku w okresach miesięcznych lub VAT-7K wysyłanego przy rozliczeniach kwartalnych. Nowa struktura ma wyeliminować tę konieczność, podobnie jak potrzebę sporządzania i wysyłania wszystkich załączników do deklaracji oraz deklaracji podsumowującej VAT-27.