Księgowość, a rachunkowość. Czym to się różni?

Księgowość, a rachunkowość. Czym to się różni?

księgowość a rachunkowoś

Pojęcia księgowość oraz rachunkowość są znane wszystkim. Często używane są zamiennie i traktowane jako synonimy, chociaż różnią się między sobą pod względem wykonywanych działań. Podstawową różnicą jest to, że rachunkowość to pojęcie bardziej obszerne, a księgowość jest jej elementem. Mimo tego, że oba obszary związane są z finansami to różnic jest znacznie więcej.

Na czym polega księgowość?

Księgowość jest jednym z obszarów rachunkowości. Głównym zadaniem księgowości jest rejestrowanie wszystkich działań, które podejmuje się w danym przedsiębiorstwie i które mają wpływ na jego działalność. Dotyczy to zdarzeń gospodarczych, czyli tych, które powodują zmianę stanu majątku i źródeł jego pochodzenia w przedsiębiorstwie. Rejestruje się je jednakowo pod kątem pieniężnym oraz ilościowym. Innymi słowy, oznacza to, że księgowość rejestruje wszelkie zakupy, sprzedaż, środki przeznaczone na reklamę lub wynagrodzenia dla pracowników. Są to złożone czynności, dlatego profesjonalne biuro rachunkowe ułatwi przedsiębiorcom obowiązek prowadzenia księgowości. Nasze usługi obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych, segregację dokumentacji firmowej, tworzenie zestawień sald i obrotów oraz wycenę pasywów i aktywów.

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość to obszar działania składający się z księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawstwa.  Kalkulacja dotyczy rachunku kosztów, ewidencji oraz analizy kosztów. Natomiast sprawozdawstwo dostarcza informacji finansowych o firmie, czyli o majątku przedsiębiorstwa oraz efektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Informacje, jakie gromadzi rachunkowość pozwala na analizę stanu działalności firmy oraz na podejmowanie dalszych kroków w rozwoju. Dlatego też przedsiębiorstwa powinny do współpracy wybierać biura rachunkowe, które posiadają duże doświadczenie i oferują usługi na jak najwyższym poziomie. Jest to ważne również z tego względu, że informacje, jakie dostarcza rachunkowość są ważne dla podmiotów zewnętrznych, jak inwestorzy i kredytodawcy.