Zasady przeprowadzania audytu podatkowego

Zasady przeprowadzania audytu podatkowego

3
min read
A- A+
read
audyt podatkowy

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z zaangażowaniem na wielu płaszczyznach. W niektórych kwestiach możemy jednak skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Jest to szczególnie ważne, gdy w grę wchodzi sfera finansowa, w tym odprowadzane podatki. Wielu przedsiębiorców przyznaje, że jest to prawdziwy gąszcz złożony z często zmieniających się przepisów. Jeśli więc chcemy uniknąć ewentualnych problemów i spać spokojnie, możemy skorzystać z audytu podatkowego. Na czym on polega? Co obejmuje? I jakie korzyści może przynieść naszej firmie? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł.

Audyt podatkowy - czym jest?

Audyt to rozwiązanie dla dużych i małych firm, które chcą poprawić swoją kondycję finansową i wychwycić wszystkie nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji. To szczegółowa analiza rozliczeń podatkowych przeprowadzona przez zewnętrznego specjalistę, który sprawdza, jak nasza ewidencja podatkowa prezentuje się na tle obowiązującego prawa. Materiałem, który jest brany pod uwagę, są przede wszystkim deklaracje, ewidencje, umowy handlowe, faktury i księgi podatkowe.

Cała analiza zakończona jest stworzeniem szczegółowego raportu, który mówi o tym, czy treść przepisów podatkowych jest realizowana w odpowiedni sposób. W przypadku występowania nieprawidłowości specjaliści ustalają wytyczne i rekomendacje, które pokazują, jak naprawić sytuację i przygotować się na kontrolę podatkową, czy celno-skarbową.  

Co obejmuje?

W ramach przeprowadzanego audytu podatkowego wykonywane są następujące czynności:

 • analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa,
 • identyfikacja i weryfikacja procedur firmowych związanych z przestrzeganiem zasad należytej staranności w doborze kontrahentów,
 • analiza i przegląd dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa, a także umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 • przeprowadzanie wywiadów z pracownikami firmy,
 • przegląd sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych,
 • ocena sposobu działania firmy pod kątem ewentualnego uznania sztuczności rozwiązań biznesowych w zakresie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • diagnoza stanu rozliczeń podatkowych,
 • weryfikacja poprawności umów oraz transakcji pod kątem skutków podatkowych,
 • wskazanie operacji charakteryzujących się ryzykiem,
 • wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe,
 • ocena efektywności wdrożenia wybranych form kontroli wewnętrznych,
 • ocena ryzyka pojawienia się istotnych nieprawidłowości.

Zasady przeprowadzania

Aby dokonać tak szczegółowej analizy, niezbędnych jest kilka etapów. Początek współpracy rozpoczyna się z chwilą, kiedy klient zgłasza się do wybranego biura. We wstępnej rozmowie ustalane są oczekiwania obu stron, a następnie podpisywana jest umowa. W zależności od profilu firmy powoływany jest sztab złożony ze specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą przeprowadzić szczegółową, a przy tym efektywną analizę. Ich praca opiera się na sprawdzeniu i weryfikacji wymienionych wcześniej dokumentów i zagadnień. Aby proces przebiegał sprawnie ma on miejsce zazwyczaj bezpośrednio w siedzibie firmy, tak by możliwe było szybkie dostarczenie dodatkowych materiałów, czy uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania.   

Co ciekawe istnieją dwa rodzaje audytów. Pierwszy z nich to audyt kompleksowy, który swoim zasięgiem obejmuje działanie całej firmy. Dzięki jego wykorzystaniu możliwe staje się uzyskanie lepszego widoku na całościową sytuację naszego przedsiębiorstwa. Druga opcja to audyt częściowy, który skupia się na wybranym obszarze lub zakresie (np. jeden miesiąc z działalności firmy). Takie rozwiązanie jest krótsze i pozwala na modyfikację naszej działalności w konkretnym, najistotniejszym obszarze. 

Zakres audytu podatkowego może obejmować:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od nieruchomości,
 • reklamę i działania związane z marketingiem,
 • badania i rozwój. 

Jakie korzyści daje?

Audyt podatkowy oznacza realne korzyści dla naszej firmy. Jakie? Warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów podatkowych i pozwala nam usprawnić działanie na poszczególnych płaszczyznach. Tworzony na koniec szczegółowy raport jasno wskazuje na rzeczywiste i ewentualne nieprawidłowości, które w razie kontroli skarbowej mogłyby być kwestią trudną do wyjaśnienia. Zyskujemy więc pewność, że nasza firma działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Jednak to nie koniec. Dzięki skorzystaniu z możliwości, jakie daje nam audyt podatkowy, możemy przekonać się, które z inwestycji wiążą się ze wzrostem podatków w najbliższym terminie, a które dopiero w perspektywie dalszej przyszłości. Taka wiedza pomaga nam ustalić, jakie inwestycje są dla nas korzystne i które dziedziny wiążą się z potencjalnymi oszczędnościami.

O nas

Należy jednak pamiętać, że aby audyt stanowił dla nas rzeczywistą pomoc, musi zostać przeprowadzony przez profesjonalistów. Jeśli chcesz poprawić sytuację swojej firmy lub jeśli chcesz sprawdzić, czy dokumentacja Twojego przedsiębiorstwa nie zawiera mankamentów, skorzystaj z naszej pomocy. ADF Lidmar jest firmą rodzinną, w której pracują dwa pokolenia specjalistów. Współpracujemy z najlepszymi doradcami na rynku, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Poprzez nasze starania wspieramy małe oraz średnie firmy polskie i międzynarodowe, doradzamy także organizacjom non-profit i organom administracji publicznej. Jeśli masz pytania dotyczące współpracy, skontaktuj się z nami.