Księgowość mobilna – zdalne zarządzanie

Pulpit Menadżera – korzyści

Puplit Menadżera to dedykowana aplikacja, za pomocą której można sprawdzić najważniejsze informacje o firmie zgromadzenie w systemie Comarch OPT!MA.

Dostęp do informacji zarządczej poprzez Pulpit Menadżera pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Informacje w programie można wyświetlać także w języku angielskim i niemieckim.

Księgowość w chmurze: nowoczesne biuro rachunkowe – Legionowo

Księgowość w chmurze – wygodne i bezpieczne prowadzenie księgowości

Księgowość w chmurze to innowacyjne rozwiązanie w formie dedykowanej aplikacji. Umożliwia bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami, np. jednostką prowadzącą sprzedaż w systemie Comarch OPT!MA a kancelarią ADF Lidmar księgującą tą sprzedaż w tym samym systemie.

Usługi kadrowo-płacowe

W ramach usług kadrowych zajmujemy się:

  • prowadzeniem pełnej dokumentacji kadrowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymogami klienta,
  • przygotowywaniem sprawozdań statystycznych,
  • monitorowaniem terminów związanych z zatrudnieniem,
  • wystawianiem zaświadczeń o wysokości zarobków.

W ramach usług płacowych oferujemy:

Inwestycja w bezpieczny rozwój: audyt podatkowy – Legionowo

Audyt podatkowy – zakres

W ramach przeprowadzanego audytu podatkowego wykonujemy:

  • analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa,
  • diagnozę stanu rozliczeń podatkowych,
  • wskazanie operacji charakteryzujących się ryzykiem,
  • wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe.

Ponadto diagnozujemy procesy obejmujące tradycyjną księgowość i sprawozdawczość: