Inwestycja w bezpieczny rozwój: audyt podatkowy – Legionowo

Audyt podatkowy – zakres

W ramach przeprowadzanego audytu podatkowego wykonujemy:

  • analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa,
  • diagnozę stanu rozliczeń podatkowych,
  • wskazanie operacji charakteryzujących się ryzykiem,
  • wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe.

Ponadto diagnozujemy procesy obejmujące tradycyjną księgowość i sprawozdawczość:

Audyt finansowy, audyt podatkowy – Legionowo i okolice

Oferujemy:

  • audyt podatkowy

Przeprowadzając audyt podatkowy sprawdzamy prawidłowość rozliczeń zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa i wskazujemy obszary działalności obarczone wysokim ryzykiem podatkowym. Dzięki temu kompleksowego badaniu, jesteśmy w stanie całkowicie zdiagnozować i usunąć nieprawidłowości, bądź im zapobiec. Audyt podatkowy może obejmować m.in. podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, a także opłaty lokalne. .

System EMS

System EMS

Pomagamy w rejestracji działalności w CEIDG i KRS oraz zgłoszeniu do ZUS.

Rejestrujemy przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne i komandytowe w trybie S24, w systemie teleinformatycznym eMS.

Tryb taki zwalnia wspólników z obowiązku zawierania jej przed notariuszem. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego w internecie, a następnie opatrzenie go podpisem elektronicznym.

Wniosek o rejestrację spółki złożony przez internet podlega opłacie, którą należy uiścić w trakcie składania wniosku.

Dokumentacja podatkowa

dokumentacja-podatkowa

Sporządzamy dokumentację podatkową cen transferowych.

Firmom dokonującym transakcji z podmiotami powiązanymi oferujemy kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym oraz przygotowanie dokumentacji cen transferowych wskazanej w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oferujemy w szczególności:

Unisono Flow

Unisono

W ADF Lidmar został zaimplementowany system zarządzania dokumentami i procesami, którya umożliwia zamianę papierowych faktur na dane elektroniczne oraz ich automatyczne wczytanie do systemu księgowego. 

UNISONO Flow to szybkie i bezpieczne przesyłanie informacji. UNISONO Flow sprawdza się także jako kancelaria elektroniczna, archiwiwum elektroniczne różnych typów dokumentów (umowy, certyfikaty, polisy, itp.), nadawać im bieg - informacje nie wychodzą poza wskazany krąg odbiorców.

Light-speed delivery

Ipsum, sed, odio, fugit, dolores atque sint odit doloremque expedita architecto commodi quas eum voluptas autem reprehenderit molestiae sunt cumque pariatur iure quod veritatis molestias quis facere eaque aliquid porro officia debitis accusamus eligendi itaque doloribus!