Audyt

Inwestycja w bezpieczny rozwój: audyt podatkowy – Legionowo

Audyt podatkowy – zakres

W ramach przeprowadzanego audytu podatkowego wykonujemy:

  • analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa,
  • diagnozę stanu rozliczeń podatkowych,
  • wskazanie operacji charakteryzujących się ryzykiem,
  • wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe.

Ponadto diagnozujemy procesy obejmujące tradycyjną księgowość i sprawozdawczość:

Audyt finansowy, audyt podatkowy – Legionowo i okolice

Oferujemy:

audyt podatkowy

Przeprowadzając audyt podatkowy sprawdzamy prawidłowość rozliczeń zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa i wskazujemy obszary działalności obarczone wysokim ryzykiem podatkowym. Dzięki temu kompleksowego badaniu, jesteśmy w stanie całkowicie zdiagnozować i usunąć nieprawidłowości, bądź im zapobiec. Audyt podatkowy może obejmować m.in. podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, a także opłaty lokalne. .