Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 784 91 60

Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

Akta kadroweSolidna obsługa kadrowo-płacowa to gwarancja sprawnego funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i liczby pracowników. Odpowiednio prowadzona zapewnia wypłacanie wynagrodzeń na czas, odpowiednią jakość umów z pracownikami oraz dbałość o wszystkie sprawy związane z urlopami i zwolnieniami lekarskimi.

ODDELEGOWANIE OBOWIĄZKÓW KADROWO-PŁACOWYCH NA ZEWNĄTRZ FIRMY

Wiele firm zamiast utrzymywać własne działy kadrowo-płacowe korzysta z outsourcingu. Sprawdza się to szczególnie w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, dla których może to oznaczać duże oszczędności oraz gwarancję solidnego wykonania zadań.

A co wchodzi w skład obsługi kadrowo-płacowej. Otóż są to zadania dotyczące administracyjno-finansowej obsługi pracowników w przedsiębiorstwie. Są to m.in.:

  • profesjonalne prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  • monitoring ważnych terminów (np. koniec umowy, zwiększenie wymiaru urlopu należnego pracownikowi etc.),
  • obsługa związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (np. zwolnienia lekarskie, świadczenia etc.),
  • wysyłanie pracowników na badania z zakresu medycyny pracy,
  • wystawianie świadectw pracy czy zaświadczeń o dochodach,
  • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • lista płac i wypłata wynagrodzeń zarówno pracownikom na umowie o pracę, jak i współpracownikom z którymi współpracuje się w oparciu o umowy cywilno-prawne,
  • obsługa szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz pilnowanie ich ważności.

ZLECENIE OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ ZEWNĘTRZNEJ FIRMIE TO OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY. ZAOSZCZĘDZONE ŚRODKI MOŻESZ PRZEZNACZYĆ NA ROZWÓJ SWOJEGO BIZNESU.

Firmy z Legionowa i okolic zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty obsługi kadrowo-finansowej. Mamy rozwiązania dopasowane do wielkości firmy i jej indywidualnych potrzeb.