Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 784 91 60

Księgowość dla przedsiębiorstw

Jako profesjonalne biuro rachunkowe z Legionowa, świadczymy usługi obejmujące księgowość. Łączymy wiedzę i doświadczenie w zakresie standardów księgowych, zapewniając współpracę na wysokim poziomie.

Prowadzimy księgowość dla przedsiębiorstw zarówno z Legionowa, jak i okolicznych miejscowości. Ponadto oferujemy księgowość mobilną w oparciu o nowoczesną aplikację, pozwalającą na świadczenie usług zdalnie i zautomatyzowanie większości procesów, które klient może śledzić dzięki dostępowi do modułu – tzw. Pulpity Menadżera. W ramach naszych usług pomagamy w rozwiązaniu skomplikowanych problemów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansów, a także prowadzimy księgi rachunkowe i podatkowe. W celu nawiązania współpracy z naszym biurem zapraszamy do kontaktu.

Księgowość

Oferujemy:

 • kalkulacja rezerw i odpisów aktualizujących,
 • przygotowywanie zestawienia obrotów i sald,
 • przygotowywanie rachunku zysków i strat oraz bilansu za dany okres rozliczeniowy,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej umożliwiającej przygotowanie indywidualnych raportów dla potrzeb zarządczych,
 • obsługa kontroli podatkowych i audytów sprawozdań finansowych,
 • konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, szkolenia w zakresie rachunkowości i finansów,
 • doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach.

Usługa ksiąg rachunkowych i podatkowych obejmuje:

 • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów,
 • dekretację dokumentów oraz wprowadzanie ich do ewidencji księgowej zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
 • sporządzanie dzienników księgowych będących odzwierciedleniem operacji gospodarczych,
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji JPK,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych, np. polecenia księgowania,
 • ewidencję analityczną majątku trwałego i rozrachunków,
 • rozliczenie produkcji za okres/ustalenie kosztu własnego sprzedaży.

Klienci korzystający z usług szeroko pojętej księgowości otrzymują dostęp online do danych księgowych, zestawień i raportów przez moduł Pulpit Menadżera.

Księgowość możemy świadczyć niezależnie od pozostałych elementów oferty, takich jak audyt podatkowy czy kadry / płace.

Zapraszamy!