Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 784 91 60

Audyt płacowy i audyt kadrowy – Legionowo

Poprzez audyt płacowy i audyt kadrowy należy rozumieć kompleksowe badanie prawidłowości naliczeń oraz poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej (kadry płace). Przeprowadzenie takiego audytu w dziale kadry i płace pozwala wykryć ewentualnie nieprawidłowości w dokumentacji, a co za tym idzie – uniknąć konsekwencji w razie przeprowadzonych kontroli.

Audyt kadrowo-płacowy

AUDYT KADROWY I PŁACOWY – ZAKRES

Audyt kadrowy i płacowy obejmuje weryfikację:

  • dokumentów kadrowo-płacowych
  • zgłoszeń pracowników do ZUS i rozliczeń z ZUS
  • naliczenia podatku dochodowego.

AUDYT KADROWY I PŁACOWY – KORZYŚCI

Profesjonalnie przeprowadzony audyt kadrowo-płacowy to nie tylko możliwość uniknięcia konsekwencji w razie kontroli. Tego rodzaju usługa daje więcej wymiernych korzyści:

  • pozwala na porównanie istniejącego stanu w firmie do obowiązujących przepisów
  • umożliwia ustalenie ewentualnych rozbieżności, poznanie przyczyn oraz wskazanie potencjalnych obszarów ryzyka.

Przeprowadzany przez ADF Lidmar audyt kadrowy i płacowy może mieć formę jednorazowej usługi lub być wykonany w formie usług okresowych. Niezależnie od tego, na jaki wariant współpracy zdecyduje się przedsiębiorstwo, otrzyma wskazówki dotyczące możliwych do zastosowania działań o charakterze naprawczym.

Zapraszamy do współpracy – także w zakresie audytu podatkowego czy badania sprawozdań finansowych.