Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 784 91 60

Inwestycja w bezpieczny rozwój: audyt podatkowy – Legionowo

Audyt podatkowy to szereg działań, dzięki którym możliwe jest przedwczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, dokonania niezbędnych korekt, a co za tym idzie – uniknięcie kar nakładanych przez urząd skarbowy.

AUDYT PODATKOWY – ZAKRES

W ramach przeprowadzanego audytu podatkowego wykonujemy:

  • analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa,
  • diagnozę stanu rozliczeń podatkowych,
  • wskazanie operacji charakteryzujących się ryzykiem,
  • wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe. 

Audyt podatkowy

Ponadto diagnozujemy procesy obejmujące tradycyjną księgowość i sprawozdawczość:

  • oceniamy efektywność wdrożenia wybranych form kontroli wewnętrznych,
  • oceniamy ryzyko pojawienia się istotnych nieprawidłowości.

Oferujemy również pomoc przy rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu procesów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Oceniamy także działania w badanej firmie systemu finansowo-księgowego w zakresie rozliczeń o charakterze publiczno-prawnym.

Otrzymała certyfikat MECENAS EDUKACJI PRAWNEJ 2007 przyznany przez ELSA POLAND. 

AUDYT DOTACJI

Audyt dotacji to usługa, która uzupełnia audyt podatkowy czy badanie sprawozdań finansowych. Tego rodzaju audyt ukierunkowany jest na świadczenie zarówno usług informacyjnych, doradczych, jak i analitycznych.

Usługa skierowana jest do firm realizujących projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.