Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 784 91 60

Audyt finansowo-podatkowy

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytu finansowo-podatkowego, który pozwala ocenić działania podmiotów gospodarczych i sektora publicznego pod względem zgodności z określonymi normami, przepisami i standardami. Wskazujemy ewentualne niezgodności, doradzamy w procesach zarządzania ryzykiem prawnym czy finansowym, a także pomagamy zapobiegać kolejnym nieprawidłowościom. W swojej pracy wykorzystujemy aplikację DATEV, która pozwala nam na zautomatyzowanie procesu audytu.

Oferujemy:

AUDYT PODATKOWY

Przeprowadzając audyt podatkowy sprawdzamy prawidłowość rozliczeń zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa i wskazujemy obszary działalności obarczone wysokim ryzykiem podatkowym. Dzięki temu kompleksowego badaniu, jesteśmy w stanie całkowicie zdiagnozować i usunąć nieprawidłowości, bądź im zapobiec. Audyt podatkowy może obejmować m.in. podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, a także opłaty lokalne.

AUDYT KADR I PŁAC

W ramach audyty kadrowego i płacowego weryfikujemy poprawność dokumentacji pracowniczej, stwierdzając jej zgodność z prawem. Kontroli podlegają m.in. akta osobowe, ewidencja urlopów wypoczynkowych i czasu pracy, lista płac czy dokumentacja przekazywana do ZUS. Audyty w tym obszarze mogą być prowadzone całościowo lub na podstawie wybranej dokumentacji.

BADANIE SPRAWOZDAŃ

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane jest w celu stwierdzenia braku lub istnienia uchybień w prowadzonych przez firmę księgach finansowych oraz oceny przejrzystości i rzetelności stworzonego sprawozdania. Proces ten mam za zadanie uwiarygodnić informacje na temat przedsiębiorstwa i zapewnić mu bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy

Audyt kadrowo-płacowy

Kalkulator

Badanie sprawozdań

Badanie sprawozdań