Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 784 91 60

Czym jest tzw. pełna księgowość?

DokumentyPełna księgowość to w praktyce najbardziej zaawansowana forma prowadzenia ksiąg handlowych. Co jednak dokładnie wchodzi w jej zakres oraz jak należy ją rozumieć? Serdecznie zachęcamy do lektury.

KOGO DOKŁADNIE OBOWIĄZUJE PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ?

Ten sposób księgowania operacji gospodarczych jest obowiązkiem dla następujących podmiotów:

  • spółek handlowych,
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółek akcyjnych,
  • spółek komandytowo-akcyjnych.

Dodatkowo obowiązek przejścia na pełną księgowość mają te podmioty, w przypadku których roczne przychody przekroczyły 2 mln euro. Oczywiście taką formę księgowania mogą przyjąć również podmioty mniejsze, niespełniające powyższych kryteriów, ale wyrażające taką wolę. 

NA CZYM POLEGA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ?

Składa się na nią kilka elementów oraz ksiąg, w których rejestrowane są poszczególne zdarzenia gospodarcze. Wyróżnia się więc dziennik, księgę główną oraz pomoczą, zestawienie obrotów i sald, a także wykaz obejmujący pasywa i aktywa. Już na pierwszy rzut oka widać więc, że pełna księgowość jest zdecydowanie bardziej kompleksowa. Najczęściej więc jej realizacją zajmują się biura księgowe lub wewnętrzne działy księgowe. Pracują w nich bowiem osoby, które mają wiedzę na temat takiej formy rejestrowania zdarzeń gospodarczych i gwarantują, że czynności w tym zakresie są realizowane w prawidłowy sposób.

JAKIE ZALETY I WADY MA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ?

W tym przypadku można spotkać się zarówno z zaletami, jak i wadami. Jedną z zalet dla samej firmy jest to, że może ona w bardzo dokładny sposób rejestrować, jaki jest obrót pieniędzy wewnątrz przedsiębiorstwa i tym samym szybko wychwycić nadmiarowe wydatki. Wadą jest zaś większa kompleksowość, która sprawia, że bez wiedzy księgowej trudno prowadzić ją samodzielnie.

Jak doskonale widać, pełna księgowość ma zalety oraz wady. Jeśli szukają Państwo biura rachunkowego specjalizującego się również w prowadzeniu księgowości z tego zakresu, to serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Chętnie dopasujemy ofertę do Państwa potrzeb oraz oczekiwań.