ADF Lidmar oferuje audyt dotacji, audyt podatkowy, audyt finansowy, profesjonalne badanie sprawozdań finansowych. Pozwala to ocenić działania podmiotów gospodarczych i sektora publicznego pod względem zgodności z określonymi normami, przepisami, standardami.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt finansowy, audyt podatkowy czy audyt dotacji pozwala na określenie poziomu zgodności z normą audytową. Dzięki temu możliwe jest wskazanie powstałych niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania.

Audyt podatkowy – Legionowo

Audyt podatkowy to przeprowadzenie kompleksowych badań prawidłowości rozliczeń zobowiązań podatkowych (w tym rozliczenia roczne PIT), wskazanie obszarów działalności obarczonych wysokim ryzykiem podatkowym, wskazanie działań umożliwiających ograniczenie i wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowości podatkowych. Ponadto obejmuje przedstawienie propozycji optymalizacji obciążeń podatkowych.

Wykonując audyt podatkowy, wykorzystujemy specjalistyczne umiejętności i doświadczenie naszych pracowników.

Badanie sprawozdań finansowych – Legionowo

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadza się w celu stwierdzenia braku / istnienia uchybień w prowadzonych księgach finansowych oraz oceny przejrzystości i rzetelności stworzonego sprawozdania.

W swojej pracy wykorzystujemy Program Badanie Sprawozdań Finansowych. Jest to nowoczesne narzędzie, które usprawnia pracę zespołu badającego. Jednocześnie pozwala na uproszczenie procesu badania, m.in. poprzez zgodność powstającej dokumentacji z obowiązującymi normami oraz standardami międzynarodowymi.

Opinia dotycząca audytu, badania sprawozdań finansowych jest sporządzana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jej przygotowanie jest w pełni zautomatyzowane. Przeprowadzając audyt podatkowy, audyt finansowy czy badanie sprawozdań finansowych, wykorzystujemy bowiem aplikację DATEV.