Doradztwo podatkowe to kompleksowa oferta skierowana do przedsiębiorstw, którzy chcieliby skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców podatkowych. Usługi świadczymy w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy.

ADF Lidmar

Doradztwo podatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą doradztwa podatkowego. Usługa ta pozwala ograniczyć ryzyko osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe w przedsiębiorstwie i jest uzupełnieniem usługi księgowości. Zachęcamy do korzystania z know-how i doświadczenia naszych doradców podatkowych, dzięki którym uda się Państwu rozwinąć swój biznes.

Prowadzone przez nas doradztwo podatkowe obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków celnych i podatkowych, np. rozliczenia roczne (PIT), składanie deklaracji VAT, Jednolity Plik Kontrolny
  • udzielanie porad w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z obowiązkami podatkowymi
  • tradycyjna księgowość, tj. prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych (np. rozliczenia roczne, JPK) lub udzielanie pomocy w tym zakresie
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej i w zakresie kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Dlaczego warto korzystać z doradztwa podatkowego?

Nasi doradcy podatkowi posiadają szeroką wiedzę z dziedzin finansów, rachunkowości i bankowości. Z chęcią doradzą Państwu zarówno w kwestiach prawnych czy ekonomicznych, jak i wskażą na bieżące trendy w gospodarce czy biznesie. Nasi specjaliści pomagają również w pozyskiwaniu funduszy unijnych i korzystaniu z innych benefitów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Współpraca z naszymi specjalistami pozwala na stopniowy wzrost konkurencyjności na rynku i bezpieczny finansowo rozwój firmy. Doradca finansowy jest bowiem zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej i pozbawienia uprawnień.