Doradztwo podatkowe to kompleksowa oferta skierowana do przedsiębiorstw, którzy chcieliby skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców podatkowych. Usługi świadczymy w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy.

ADF Lidmar

Doradztwo podatkowe – zakres

Doradztwo podatkowe ma na celu wsparcie klientów zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz rzetelnego wykonywania obowiązków podatkowych. Jako biuro rachunkowe świadczymy kompleksowe usługi, dzięki którym możliwe jest wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu działalności.

Prowadzone przez nas doradztwo podatkowe obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków celnych i podatkowych, np. rozliczenia roczne (PIT), składanie deklaracji VAT, Jednolity Plik Kontrolny
  • udzielanie porad w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z obowiązkami podatkowymi
  • tradycyjna księgowość, tj. prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych (np. rozliczenia roczne, JPK) lub udzielanie pomocy w tym zakresie
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej i w zakresie kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Oferowane przez nas usługi doradztwa podatkowego pozwalają ograniczyć ryzyko osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe w przedsiębiorstwie.

Doradztwo podatkowe stanowi uzupełnienie pozostałych naszych usług, takich jak np. audyt podatkowy czy tworzenie dokumentacji podatkowej.

Warto skorzystać z naszego know-how i doświadczenia, aby rozwinąć swój biznes!