Księgowość – Legionowo, Nieporęt, Białołęka i okolice

Jako profesjonalne biuro rachunkowe z Legionowa, świadczymy usługi obejmujące księgowość. Łączymy wiedzę i doświadczenie w zakresie standardów księgowych, zapewniając współpracę na wysokim poziomie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych – zakres

Księgowość rozumiana jako prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych obejmuje swoim zakresem:

 • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów
 • dekretację dokumentów oraz wprowadzanie ich do ewidencji księgowej zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości
 • sporządzanie dzienników księgowych będących odzwierciedleniem operacji gospodarczych
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji JPK
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych, np. polecenia księgowania
 • ewidencję analityczną majątku trwałego i rozrachunków
 • rozliczenie produkcji za okres/ustalenie kosztu własnego sprzedaży.

Księgowość dla przedsiębiorstw – nasza oferta

W ramach usług świadczonych jako nowoczesne biuro rachunkowe, pomagamy w rozwiązaniu skomplikowanych problemów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową, w tym:

 • kalkulacja rezerw i odpisów aktualizujących,
 • przygotowywanie zestawienia obrotów i sald,
 • przygotowywanie rachunku zysków i strat oraz bilansu za dany okres rozliczeniowy,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej umożliwiającej przygotowanie indywidualnych raportów dla potrzeb zarządczych,
 • obsługa kontroli podatkowych i audytów sprawozdań finansowych,
 • konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, szkolenia w zakresie rachunkowości i finansów,
 • doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach.

Klienci korzystający z usług szeroko pojętej księgowości otrzymują dostęp online do danych księgowych, zestawień i raportów przez moduł Pulpit Menadżera.

Księgowość możemy świadczyć niezależnie od pozostałych elementów oferty, takich jak audyt podatkowy czy kadry / płace.

Zapraszamy!